Transcreation

Reklamu nelze překládat...

Překlad reklamy, sloganu nebo jiného marketingového sdělení do angličtiny jen málokdy vyvolá u cílového publika takové emoce, jako původní český slogan či česká reklama u publika českého.

...reklama se musí přebásnit

Reklamní slogan musí zaútočit na srdce i na mozek. Při přebásnění do angličtiny k tomu využívám jiná slova, jiná ustálená spojení a dokonce i jiné gramatické konstrukce než v češtině. Věrnost původnímu českému textu je druhořadá, mým cílem je vyvolat u anglofonního publika ty stejné emoce, jaké vyvolává český text u českého publika. Využívám při tom bohatý obsah své audio-verbální paměti, kterou jsem obdařen a v níž je uloženo vše, co jsem slyšel od rodilých mluvčích a v médiích během studia MBA v USA a dvacetileté pracovní praxe v anglofonním prostředí.